Vítejte na stránkách Ústavu biologie

Ústav biologie byl ve své novodobé historii budován jako celofakultní specializované pracoviště optické mikroskopie. Ústav disponuje velmi pokročilým přístrojovým vybavením a v oblastech konfokální mikroskopie a časosběrné fluorescenční mikroskopie slouží jako metodické a personální zázemí i pro ostatní ústavy a kliniky. Tematicky se ústav biologie v posledních letech profiluje širokým spektrem molekulárně biologicky zaměřených projektů,
s důrazem na problematiku molekulární biologie nádorové transformace, kmenových buněk, buněčné adheze, oxidačního stresu, jakož i vývojem postupů pro širokou aplikaci molekulárně biologických metodik do laboratorní
a klinické praxe. V oblasti výuky se aktivita ústavu biologie soustředí do dvou základních priorit, jednak výuky základní obecné, molekulární a buněčné biologie a genetiky v prvním ročníku studia, jednak do výuky molekulární onkologie ve čtvrtém ročníku. Povinná výuka je pak doplněna bohatou nabídkou volitelných předmětů.

Webové stránky fakulty - https://www.lfp.cuni.cz/index.php

 

 

Novinky

BIOMEDICÍNSKÝ VEČER

17.02.2018 18:00

Konání volitelných předmětů

22.01.2016 10:30
   

Konzultační hodiny vyučujících:

Doc. Pešta          Po  14:00-15:30

Doc. Hatina        Čt   15 -16

Doc. Ludvíková   Út  10:00-11:30

PharmDr. Černá  Čt  10:00-11:00

Mgr. Houdek       Čt  13:00 - 14:00 

RNDr. Kučerová  Út 8-10                        

RNDr. Dvořák     Čt 9-11