Výuka/Teaching

Výukové cíle přednášek z Lékařské biologie a genetiky_biologie_ZS.doc

Výukové cíle přednášek z Lékařské biologie a genetiky_genetika_LS.doc


Výukové cíle praktických cvičení z Lékařské biologie a genetiky_biologie_ZS.docx

Výukové cíle praktických cvičení z Lékařské biologie a genetiky_genetika_LS.docx


--------------------------------------------------------------------------------

Syllabus of lectures and teaching objectives - Biology and Genetics - WS.doc

Syllabus of lectures and teaching objectives - Biology and Genetics - SS.doc


Goals_outcomes_1st_Semester_BIOLOGY.docx

Goals_outcomes_2nd_Semester_GENETICS.docx


-------------------------------------------------------------------------------


TERMÍNY A PRAVIDLA KE ZKOUŠCE LS 2019.docx


--------------------------------------------------------------------------------
ODKAZY


 Biology and genetics - exam topics - dentistry 2013-2014.doc (100352)

PŘEDNÁŠKY:

https://ovavt.lfp.cuni.cz/course/category.php?id=4

 


Link to English Lectures:

https://ovavt.lfp.cuni.cz/course/category.php?id=4


 

OSTATNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY:

https://mefanet.lfp.cuni.cz/

https://ovavt.lfp.cuni.cz/Slovníček genetických pojmů v AJ:

https://www.genome.gov/Glossary/ANIMACE:


Virtual Cell Animation Collection

https://vcell.ndsu.edu/animations/

 

Mitóza

https://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/mitosis.html

 

Meióza

https://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/meiosis.html

 

Replikace i s otázkami

https://www.wiley.com/college/pratt/0471393878/student/animations/dna_replication/index.html

 

Simulace v genetice populací

https://darwin.eeb.uconn.edu/simulations/simulations.html

 

Ústav biologie poskytuje pro pregraduální studenty širokou nabídku volitelných předmětů, které svou rozmanitostí dávají studentům šanci hlouběji se seznámit s biologickou problematikou a s jejím přesahem do oborů, které jsou jim blízké.

Těžištěm výukové aktivity ústavu je výuka předmětu Biologie a genetika pro studenty prvního a druhého semestru všeobecného lékařství a druhého a třetího semestru zubního lékařství, a to jak v českém, tak v anglickém magisterském studijním programu.

Současné vědecké zaměření  ústavu především na molekulární biologii nádorů se promítlo i do výukové náplně ústavu - společnou iniciativou Ústavu biologie a Onkologického a radioterapeutického oddělení došlo k rozšíření výuky mediků ve čtvrtém ročníku všeobecného lékařství o nový předmět, Molekulární onkologii. Cílem tohoto předmětu je vštípit studentům syntetický pohled na nádorová onemocnění od jejich molekulárně biologických základů po klinický obraz. Díky grantové podpoře při zavádění tohoto předmětu bylo nakoupeno mnoho učebnic současné molekulární onkologie a farmakogenetiky, které jsou studentům přístupné ve fakultní knihovně.  Buněčná i molekulární biologie a genetika představují důležitou styčnou platformu pro další medicínské preklinické i klinické obory. Akademičtí pracovníci Ústavu biologie proto přispívají vybranými kapitolami do učebnic nebo dalších interdisciplinárních publikací a zajišťují též vybrané přednášky pro ostatní lékaře, zejména v rámci postgraduálního specializačního vzdělávání lékařů i nelékařských specialistů ve zdravotnictví.