SYLABY a PRAVIDLA ZKOUŠENÍ


VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ


Sylaby:

Přednášky ZS.DOC


Otázky ke zkoušce: 

Otázky ZKOUŠKA_Biologie a genetika 2019.doc


Pravidla zkoušení:

TERMÍNY A PRAVIDLA KE ZKOUŠCE LS 2019.docx

       

Vzorový test_výběr odpovědí.pdf

Vzorový test_příklady.pdf


Písemná část zkoušky (test) má dvě části:

1.     
Multiple choice test: 15 otázek s možností jedné či více správných odpovědí

Každá správně označená jednotlivá odpověď (A, B, C, D) je hodnocena jedním bodem; 

tzn. za kompletně správně zodpovězenou otázku s výběrem A, B, C, D může student
získat maximálně 4 body (= bod za zaškrtnutou správnou odpověď, bod za
nezaškrtnutou špatnou odpověď).

2.     
Řešení příkladů z genetiky: 3 příklady označené římskými číslicemi I  až  III.

Ke každému příkladu se vztahuje několik otázek (označeny arabskými číslicemi). Vždy je
správná jen jedna z uvedených variant.


Pro úspěšné absolvování písemné části zkoušky musí student dosáhnout v obou částech
potřebný počet bodů, tzn., že body z obou částí se nesčítají.


U uvedeného vzorového testu činí tento limit 47 bodů z první části a 5 bodů z příkladů.

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ


Sylaby:

SYLAB zubní CZ ZS.doc


Otázky ke zkoušce:

Otázky ZKOUŠKA_z Biologie a genetika.pdf