Fotografie

/album/fotografie/obr-1-jpg1/ Obr. 1: Embryonální myší fibroblasty, barvení – DNA (DAPI), zv. 1000x /album/fotografie/obr-2-jpg1/ Obr. 2: Embryonální myší fibroblasty, barvení - F-aktin (Alexa Fluor 488), zv. 1000x /album/fotografie/obr-3-jpg1/ Obr. 3: Lidské adipocyty, barvení - neutrální lipidy (oil red O), zv. 400x /album/fotografie/obr-4-jpg1/ Obr. 4: Lidská linie uroteliálního karcinomu SW 780, barvení - CK17 (Atto 488), zv. 40x
/album/fotografie/obr-5-jpg1/ Obr. 5: Lidská linie plicních fibroblastů HFL1, barvení - F-aktin (TRITC - červeně), vinkulin (Atto 488 - zeleně), zv. 400x /album/fotografie/obr-6-jpg1/ Obr. 6: GFP pozitivní (zeleně) neurálně diferencované myší kmenové buňky, barvení – beta III tubulin (TRITC - červeně), DNA (DAPI - modrě), zv. 400x /album/fotografie/obr-7-jpg1/ Obr. 7: Lidské lymfocyty, mitóza a interfázní jádro, metoda FISH, centromera chromosomu 7 (FITC – zeleně), oblast 7q31 (TRITC – červeně), DNA (DAPI – modře), zv. 1000x, ztráta chr. 7 u akutní leukemie /album/fotografie/obr-8-jpg/ Obr. 8: Neurálně diferencované myší kmenové buňky, barvení – beta III tubulin (TRITC), konfokální mikroskop, zv. 400x
/album/fotografie/obr-9-jpg/ Obr. 9: Embryonální myší fibroblasty, barvení - F-aktin (Alexa Fluor 488), zv. 1000x /album/fotografie/obr-10-jpg/ Obr. 10: Lidské lymfocyty, mitóza a interfázní jádra, metoda FISH, centromera chromosomu 12 (SG – zeleně), oblast 13q14 (SO – červeně), 13q34 (SA – modře), zv. 1000x, trisomie 12 a delece 13q14 u leukemie /album/fotografie/obr-11-jpg/ Obr. 11: Lidské lymfocyty, mitóza, FISH, celochromosomové sondy, chr. 17 (Cy3 – červeně), chr. 20 (FITC – zeleně), DNA (DAPI – modře), zv. 1000x, průkaz translokace u leukemie /album/fotografie/obr-12-jpg/ Obr. 12: Mesenchymální kmenové buňky, integrin (FITC – zeleně), DNA (DAPI – modře), zv. 100x
Záznamy: 1 - 12 ze 16
1 | 2 >>