Galerie fluorescenční mikroskopie

Doplňkové materiály k prakticému cvičení z biologie - fluorescenční mikroskopie


Realizace praktického cvičení zaměřeného na fluorescenční mikroskopii byla podpořena

z dotačního titulu "Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy pro rok 2015" projektem

"Rozšíření výuky praktických cvičení Ústavu biologie o přípravu a pozorování fluorescenčně

značených buněčných struktur a demonstraci analýzy lidského karyotypu s chormosomálními

aberacemi".


Jsou zde prezentovány původní obrázky pořízené kolektivem pracovníků ústavu biologie.