Informace o nás

Ústav biologie poskytuje pro pregraduální studenty širokou nabídku volitelných předmětů, které svou rozmanitostí dávají studentům šanci hlouběji se seznámit s biologickou problematikou a s jejím přesahem do oborů, které jsou jim blízké.

Těžištěm výukové aktivity ústavu je výuka předmětu Biologie a genetika pro studenty prvního a druhého semestru všeobecného lékařství a druhého a třetího semestru zubního lékařství, a to jak v českém, tak v anglickém magisterském studijním programu.

Akademičtí pracovníci Ústavu biologie proto přispívají vybranými kapitolami do učebnic nebo dalších interdisciplinárních publikací a zajišťují též vybrané přednášky pro ostatní lékaře, zejména v rámci postgraduálního specializačního vzdělávání lékařů i nelékařských specialistů ve zdravotnictví.