Biomedicínský večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UK v Plzni

22.01.2016 09:47

Dne 3. února 2016 od 18:00 v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň

proběhne Biomedicínský večer. Odborná akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání

lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Akce je zařazena do centrálního registru akcí ČLK pod číslem 42066 a je ohodnocena 2 kredity.