Kalendář akcí

Biomedicínský večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UK v Plzni

22.01.2016 09:47
Dne 3. února 2016 od 18:00 v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň proběhne Biomedicínský večer. Odborná akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávánílékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.Akce je zařazena do centrálního registru akcí ČLK pod číslem 42066 a...

5th International Symposium Interface Biology of Implants

06.05.2015 10:00
www.ibi-symposium.org